Programma's

Volksgezondheid en Milieu

Doel van dit programma is het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generatie. Door de uitvoering van dit programma voorkomen wij voorts de verspreiding van besmettelijke ziektes

Wij voeren de wettelijke taak voor lokale gezondheidszorg en het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma uit. Dit doen we door het op doelmatige wijze beheren van het rioolstelsel, afvalzorg, begrafeniszorg, lokale gezondheidszorg en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma. Hierbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.

Riool
Riolering en drinkwatervoorziening zijn van grote betekenis voor de volksgezondheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de riolering en drinkwatervoorziening. Hierbij gaat het om de volgende maatschappelijke belangen:

  • De bescherming van de volksgezondheid;
  • Het voorkomen van wateroverlast;
  • Het behouden van schoon water en een gezond aquatisch ecosysteem;
  • Het voorkomen van potentiële schade aan gebouwen.

Hoe we dit doen staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP, tot en met 2021) en het Programma Water (vanaf 2022).
Naast beheer en exploitatie van de riolering (afvalwater en regenwater) gaat het om drainagesystemen en oppervlaktewateren.

Afval
De gemeente is de wettelijke inzamelaar van huishoudelijke afvalstoffen. Bij afvalinzameling en verwerking richten we ons op verbetering van de afscheiding en het beperken van de hoeveelheid restafval. Daarbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.

Begraven
De gemeente is volgens de Wet op de Lijkbezorging verplicht om een Algemene Begraafplaats te hebben. Bloemendaal heeft er twee. Inwoners van Bloemendaal hebben de mogelijkheid om een afscheidsceremonie, begrafenis, urn bijzetting of as verstrooiing te laten uitvoeren. Hierbij streven we naar het aanbieden van een mooie, passende locatie voor een uitvaart.

Lokale gezondheidszorg
We zijn verantwoordelijk voor een lokale gezondheidszorg die voor inwoners dichtbij en laagdrempelig is en we zorgen voor een omgeving die mensen stimuleert zelf gezondheidsrisico’s te beperken.

Duurzaamheid
Voortgegaan wordt met de uitvoering van het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma. Daarnaast zal als resultaat van de implementatie van het project maatschappelijk verantwoord inkopen het onderdeel duurzaamheid in samenwerking met de Stichting Rijk een steeds grotere rol gaan spelen op het bredere gemeentelijke terrein waarop werken en diensten worden ingekocht.

Lasten

Begroot € 8.761.990
Gerealiseerd € 8.562.069
Afwijking € 199.921
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24