Programma's

Sociaal Domein

Doel van dit programma is het garanderen van goede (jeugd)zorg en het bieden van hulp en ondersteuning zodat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het programma omvat onder andere de hulp aan ouders en jongeren, ondersteuning van inwoners met een beperking en kwetsbare inwoners. Maar ook het organiseren van voorzieningen die inwoners in staat stellen om bijvoorbeeld langer thuis te blijven wonen of die deelname aan de samenleving laagdrempeliger maken. Daarnaast gaat het om ondersteuning bij het vinden van werk, hulp bij het oplossen van schuldenproblematiek en zo nodig inkomensondersteuning.

Aan de basis van het Sociaal Domein staan drie wetten:

  • de Jeugdwet;
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);
  • de Participatiewet.

De taken die voortkomen uit deze wetten worden zoveel mogelijk integraal en in samenhang uitgevoerd. Dit betekent een stevige verbinding tussen werk, inkomen, zorg, jeugd, onderwijs en gezondheid.

Lasten

Begroot € 23.128.608
Gerealiseerd € 21.350.346
Afwijking € 1.778.262
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24