Overige overzichten

Structureel effect op de reserves

Omschrijving reserves

Begroting na wijziging in €

Realisatie 2022 in €

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

70.749

70.749

70.749

70.749

Dekkingsreserve riolering buitengebied

25.359

25.359

25.359

25.359

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

48.094

48.094

48.094

48.094

Reserve explosievenopruiming

25.000

25.000

5.796

5.796

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

169.202

0

169.202

149.998

0

149.998

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24