Bijlagen

Portefeuilleverdeling

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) bestaat uit burgemeester dhr. E. Roest, wethouder dhr. N. Heijink, wethouder dhr. H. Wijkhuisen en wethouder mevr. A. Gamri. Elk collegelid beheert een zogenoemde portefeuille: een aantal onderwerpen met betrekking tot de gemeentelijke taken en dienstverlening.

Burgemeester E.J. (Elbert) Roest

Portefeuille:

 • De wettelijke taken ex art 170 t/m 180 Gemeentewet
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, boa’s, rampenbestrijding, VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland)
 • Integriteitsbeleid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders)
 • Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking en participatie inwoners
 • Communicatie en bestuurlijke vernieuwing
 • Representatie en externe betrekkingen

Wethouder N.A.L. (Nico) Heijink (VVD)

Portefeuille:

 • Financiën, belastingen, heffingen (GBKZ)
 • Grondzaken, vastgoed en economische zaken
 • Bedrijfsvoering (inclusief ICT)
 • Omgevingsbeleid
 • Dienstverlening, strand en sport
 • Projectwethouder Park Vogelenzang, Dennenheuvel, Bispinckpark
 • Dorpskernwethouder Bennebroek en Bloemendaal

Wethouder H. (Henk) Wijkhuisen (D66)

Portefeuille:

 • Klimaat & Energie
 • Mobiliteit, weg/waterbeheer, riolering en afvalinzameling
 • Openbare Ruimte, vergunningen, toezicht en handhaving
 • Cultuur, monumenten en huisvesting onderwijs
 • Personeelszaken
 • Projectwethouder Kop Zeeweg/strandverkeer
 • Dorpskernwethouder Overveen en Aerdenhout

Wethouder A. (Attiya) Gamri (PvdA)

Portefeuille:

 • Sociaal Domein en wonen
 • Statushouders
 • Onderwijs en welzijn (inclusief Bibliotheek en Muziekschool)
 • Projectwethouder Oldenhove, Blekersveld, Vitaal Vogelenzang en Westelijke Randweg 1
 • Dorpskernwethouder Vogelenzang
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24