Programma's

Economie

Doel van dit programma is het stimuleren en faciliteren van economische activiteiten, bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen maar ook zelfstandige ondernemers. De gemeente stelt kaders qua ruimtelijke mogelijkheden en ondersteunt waar nodig.

Het behoud van de kwaliteit en vitaliteit van de winkelvoorzieningen in de dorpskernen zien we als onze economische kerntaak. Economische ontwikkeling rekenen we niet tot onze kerntaken; in eerste instantie is de gemeente Bloemendaal een woongemeente.

Ten aanzien van winkeliers en ondernemers kiezen we als gemeente een faciliterende en ondersteunende rol. Dit doet de gemeente door ondernemers in bescheiden mate te ondersteunen, bijvoorbeeld door subsidiëring van activiteiten in de winkelgebieden. Daarnaast proberen we met gerichte ingrepen de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden voor inwoners en bezoekers te verbeteren.
We zien de laatste jaren een toename in de aantallen toeristen naar ons kustgebied, en we continueren ons beleid voor Bloemendaal aan Zee vooral op de kwalitatieve (gezins)toerist gericht op rust en ruimte. We zetten in op gepaste promotie van Bloemendaal, en we zijn terughoudend in de ontwikkelingen rondom Amsterdam Beach. We zetten in op een goede balans tussen behoeften van inwoners en van bezoekers. De focus ligt op het in stand houden en kwalitatief uitbreiden van het bestaande voorzieningenaanbod voor inwoners en bezoekers. De komst van de F1 naar Zandvoort zal meer bezoekers trekken en zowel impact hebben op inwoners alsmede flora en fauna.

Lasten

Begroot € 204.133
Gerealiseerd € 208.976
Afwijking € -4.843
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24