Overige overzichten

Verloop investeringen

Omschrijving

Verstrekt investerings- bedrag

Totaal geactiveerd t/m 2022

Restant

Afsluiten of meenemen naar 2023

Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld

Investeringen 2018

75.000,00

75.000,00

0,00

Investeringen 2019

1.144.546,00

282.170,27

862.375,73

Investeringen 2020

4.857.258,00

3.008.002,47

1.849.255,53

Investeringen 2021

3.902.158,00

1.029.357,65

2.872.800,35

Investeringen 2022

11.463.799,00

1.883.663,52

9.580.135,48

11.30 - Bedrijfsgebouwen

Aanpassing bestaande dorpshuis V'zang incl. pergola

219.629,00

62.750,96

156.878,04

Meenemen

Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018

78.674,00

78.673,93

0,07

Afsluiten

Nieuwbouw voorziening buitendienst

282.912,00

0,00

282.912,00

Meenemen

Inpandige uitbreiding Julianaschool

729.000,00

729.149,68

-149,68

Afsluiten

Uitbreiding van Eeghenschool

916.739,00

50.000,00

866.739,00

Meenemen

Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool

259.000,00

258.999,23

0,77

Afsluiten

Nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout

970.250,00

28.927,02

941.322,98

Meenemen

Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Theresiaschool

250.000,00

19.178,10

230.821,90

Meenemen

Voorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout

2.342.300,00

0,00

2.342.300,00

Meenemen

Permanente huisvesting Franciscusschool Bennebroek

796.343,00

0,00

796.343,00

Meenemen

Voorbereidingskrediet renovatie Bloemendaalse Schoolvereniging

50.000,00

58.955,50

-8.955,50

Afsluiten

Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang

705.911,00

201.688,40

504.222,60

Meenemen

Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang

628.083,00

170.649,52

457.433,48

Meenemen

Renovatie/uitbreiding paviljoen Caprera

770.000,00

0,00

770.000,00

Bijdrage renovatie door OLT

-443.000,00

0,00

-443.000,00

327.000,00

0,00

327.000,00

Meenemen

Verbouwing IKC de Paradijsvogel

142.980,00

11.584,44

131.395,56

Bijdrage Jong Leren en Les Petits

-70.000,00

0,00

-70.000,00

72.980,00

11.584,44

61.395,56

Meenemen

11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan Bennebroek

513.146,00

8.984,50

504.161,50

Bijdrage provincie Noord-Holland

-100.000,00

-100.000,00

413.146,00

8.984,50

404.161,50

Meenemen

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan Bennebroek

344.000,00

96.635,77

247.364,23

Bijdrage provincie Noord-Holland

-185.000,00

0,00

-185.000,00

159.000,00

96.635,77

62.364,23

Meenemen

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

145.000,00

34.150,00

110.850,00

Bijdrage provincie Noord-Holland

-75.000,00

0,00

-75.000,00

70.000,00

34.150,00

35.850,00

Meenemen

Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin

753.000,00

753.049,94

-49,94

Afsluiten

Vervangen lichtmasten centrum Bbroek

115.800,00

115.800,47

-0,47

Afsluiten

Herinrichting Kop Zeeweg Bloemendaal

1.376.000,00

0,00

1.376.000,00

Meenemen

Herinrichting Kop Zeeweg lichtmasten

79.000,00

0,00

79.000,00

Meenemen

Herinrichting Kop Zeeweg armaturen

30.000,00

0,00

30.000,00

Meenemen

Verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan

90.000,00

37.564,95

52.435,05

Afsluiten

Vervangen armaturen

142.700,00

139.293,82

3.406,18

Afsluiten

Vervangen lichtmasten

32.000,00

22.944,05

9.055,95

Afsluiten

Wegreconstructie Meerwijk Bennebroek

450.000,00

126.752,96

323.247,04

Meenemen

Toegangsweg sportpark Vogelenzang

159.723,00

20.760,92

138.962,08

Meenemen

Aanleg parkeerterrein sportpark V'zang

167.025,00

21.710,14

145.314,86

Meenemen

Aanleg hekwerken tennis/voetbalvelden Vogelenzang

69.878,00

0,00

69.878,00

Meenemen

Aanleg tennisvelden Vogelenzang

1.342.307,00

211.114,08

1.131.192,92

Meenemen

Aanleg toplaag voetbal Vogelenzang

1.005.018,00

158.066,08

846.951,92

Meenemen

Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang

335.007,00

52.688,80

282.318,20

Meenemen

Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang

335.007,00

52.688,80

282.318,20

Meenemen

Aanleg dorps- en schoolpark Vogelenzang

272.827,00

51.944,86

220.882,14

Meenemen

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

66.360,00

18.902,00

47.458,00

Meenemen

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek

284.800,00

204.191,78

80.608,22

Meenemen

Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin

1.820.766,00

1.820.766,22

-0,22

Afsluiten

Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin

146.700,00

146.699,89

0,11

Afsluiten

Vervangen riolering Duinwijckweg

317.358,00

316.014,15

1.343,85

Afsluiten

Drainage Meerwijk Bennebroek fase 3

300.000,00

91.638,51

208.361,49

Meenemen

Vervangen riolering Prins Hendriklaan

1.550.000,00

27.114,31

1.522.885,69

Meenemen

11.50 - Vervoermiddelen

Vervangen drie VW Crafters

270.000,00

0,00

270.000,00

Meenemen

Vervangen pick-up werkplaats

80.000,00

0,00

80.000,00

Meenemen

Vervangen VW Transporter 1

76.000,00

0,00

76.000,00

Meenemen

Vervangen VW Transporter 2

76.000,00

0,00

76.000,00

Meenemen

Vervangen Opzichtersauto

33.000,00

0,00

33.000,00

Meenemen

Vervangen Tractor

55.000,00

0,00

55.000,00

Meenemen

Vervangen bodeauto

36.000,00

0,00

36.000,00

Meenemen

11.90 - Overig

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

77.000,00

29.754,45

47.245,55

Afsluiten

Realisatie materiaalhok sportcomplex Vogelenzang

187.518,00

11.105,69

176.412,31

Meenemen

Opstellen natuurwaardenkaart

40.000,00

37.299,99

2.700,01

Afsluiten

304.518,00

78.160,13

226.357,87

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24