Bijlagen

Interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie

Vanaf 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) van kracht geworden. Er is sprake van horizontaal toezicht (dus in het geval van gemeenten, toezicht door de gemeenteraad), waarbij er alleen over risicovolle zaken aan de provincie gerapporteerd dient te worden.

Meer informatie over de risicovolle zaken kunt u vinden op:

Interactieve kaart horizontaal toezicht provincie Noord Holland

Achterliggende documentatie kunt u vinden bij de ingekomen documenten voor de gemeenteraad:

Documenten gemeenteraad Bloemendaal

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24