Programma's

Sport, Cultuur en Recreatie

Doel van dit programma is het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder het op duurzame wijze beheren en inrichten van aantrekkelijk (openbaar) groen en strand.
Met dit beleid willen we inwoners faciliteren om hun vrije tijd op een gezonde, veilige en ontspannen manier in te vullen.
Wij creëren voor instellingen, die zich met kunst en cultuur bezighouden, en voor sportverenigingen een zodanige omgeving dat ze hun doelstellingen kunnen realiseren.
Voor inwoners en recreanten creëren wij een groene, gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk strand en water.

Het sportbeleid is erop gericht om inwoners te stimuleren meer te gaan bewegen en sporten. Sportverenigingen en hun accommodaties vervullen hierbij een belangrijke rol. Sporten zorgt er namelijk voor dat mensen elkaar ontmoeten, het stimuleert de leerprestaties en bevordert een gezonde levensstijl.
Het groenbeleid is erop gericht om het groene karakter en de hoge natuurlijke, landschappelijke, en cultuurhistorische waarden van Bloemendaal te handhaven en waar mogelijk te ontwikkelen. Daarbij zijn we als gemeente verantwoordelijk voor of voeren we de regie over de inrichting en het beheer van het (openbaar) groen, water en de (gemeentelijke) bossen en duinen.
Ons recreatiebeleid richt zich op behoud van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners en bezoekers en waar mogelijk versterken we dit. We hebben een divers recreatief aanbod en zijn daarmee van waarde voor allerlei verschillende doelgroepen.
Het speelvoorzieningenbeleid is erop gericht om speelmogelijkheden in de buurt te behouden, waar nodig aan te passen, en te creëren.

Ons mediabeleid richt zich op versterking van de pluriformiteit in het media-aanbod, zodat inwoners zich een onafhankelijke mening kunnen vormen over hun leefomgeving.

Lasten

Begroot € 6.072.386
Gerealiseerd € 5.663.126
Afwijking € 409.260
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24